Физички лица

Правни лица

  • Дозволено пречекорување на сметка - Overdraft    Повеќе

  • Лимит за поголема сигурност при плаќањата преку интернет    Повеќе