НЛБ Банка со промотивна каматна стапка од 5% за сите НЛБ кредитни картички  

 

  

НЛБ Банка во периодот од 01.11.2019 година до 31.12.2019 година спроведува промотивна кампања за сите НЛБ Кредитни картички за физички лица (Visa Classic, Visa Gold, MasterCard Standard, MasterCard HaPPy, MаsterCаrd Light и MasterCard Gold).

  


Во рамките на кампањата за секоја безготовинска трансакција со НЛБ Кредитните картички до 31 – ви декември, клиентите ќе добијат намалена промотивна каматна стапка од 5%. Намалената каматна стапка за овие трансакции ќе се пресметува до крајот на март следната година.


Во зависност од типот на картичка, НЛБ Кредитните картички нудат можност за одложено плаќање на рати или минимум 5% месечна отплата, со бескаматен грејс период до 45 дена. Воедно НЛБ haPPy картичките, како единствени на пазарот, нудат посебни cashback привилегии за корисниците при трошење во целата трговска мрежа, додека останатите НЛБ Kредитни картички овозможуваат купување на рати без камата во одредени продажни локации со кои Банката има склучено договор. 

  

Повеќе информации за поволностите можете да добиете во најблиската експозитура на Банката, на телефон 02/15-600 или на следниот линк