Физички лица | Кредити

Кредити

Кредити

За остварување на Вашите бизнис идеи, за инвестициони и долгорочни вложувања во профитабилни проекти искористете еден од широката палета на кредити за правни лица кои ги нудиме.
Кредитите се обезбедени од сопствени извори на Банката, како и од различни кредитни линии.

Аплицирајте за Промотивниот виолетов потрошувачки кредит до 8-март и искористете ја понудата со најниска каматна стапка од 6% фиксна за првата година и без трошоци за одобрување!