Правни лица | НЛБ Проклик | НЛБ Проклик – Платен промет со странство

НЛБ Проклик – Платен промет со странство

Основни информации

НЛБ Проклик – електронското банкарство за платен промет со странство е финансиски сервис кој Ви овозможува располагање со средствата на девизната сметка во секое време и од секое место, независно од работното време на Банката.

Што Ви овозможува НЛБ Проклик – електронското банкарство за платен промет со странство?

 

  • Преглед на состојбата на девизната сметка
  • Превземање на изводи
  • Превземање на известување на прилив и нивни распоред
  • Плаќање со дознака 1450
  • Купување / Продавање на девизи
  • Превземање на аналитика на девизна сметка во зададен период
  • Повлекување на SWIFT пораки