Физички лица | НЛБ клик

НЛБ клик

Заштедете време и средства со НЛБ Клик. Плаќајте ги Вашите сметки, обврски по кредити или картички преку НЛБ Клик, без потреба да доаѓате во банка!

НЛБ Клик – електронско банкарство за физички лица овозможува брзо, едноставно и сигурно извршување на банкарските услуги преку било кој компјутер приклучен на Интернет.

За кого е наменето?

За сите кои сакаат да заштедат време и средства и да ги извршат потребните банкарски работи на современ начин, едноставно, сигурно и брзо – 24 часа во денот – 7 дена во неделата.

Главни предности

  • Заштеда на време и средства
  • Сигурно, лесно и прегледно работење
  • Едноставно за користење
  • Можност за реализирање на бројни услуги
  • Пристап преку било кој компјутер приклучен на Интернет

Основни информации

  • Преку НЛБ Клик можете да  ја проверите состојбата и прометот на Вашите сметки, картички, депозити и кредити, да плаќате обврски, да вршите пренос на средства итн.
  • Плаќањето со налози и преносот на средства меѓу сметки се врши во рамки на терминскиот план. Внес на налози е можен 24 часа на ден, 7 дена во неделата и со иден датум
  • Високо ниво на сигурност е постигнато со најсовремени технологии – ТОКЕН