Продажба на имот

Продажба на имот

 

 

 

 

 

За повеќе информации обратете се на телефоните: 02/5100-863 за продажба на имот во сопственост на НЛБ Тутунска банка и 02/5100-904 за продажба на имот преку Извршител.