Картички 

 

НЛБ Банка во периодот од 01.11.2019 година до 31.12.2019 година спроведува промотивна кампања за сите НЛБ Кредитни картички за физички лица (Visa Classic, Visa Gold, MasterCard Standard, MasterCard HaPPy, MаsterCаrd Light и MasterCard Gold).

 

Во рамките на кампањата за секоја безготовинска трансакција со НЛБ Кредитните картички до 31 – ви декември, клиентите ќе добијат намалена промотивна каматна стапка од 5%. Намалената каматна стапка за овие трансакции ќе се пресметува до крајот на март следната година. 

 

 

Изберете НЛБ Visa дебитна или револвинг кредитна картичка според Вашите потреби!
Изберете НЛБ MasterCard дебитна или кредитна картичка според вашите потреби!
Изберете НЛБ кобрендирана картичка според вашите потреби.
Дополнителни услуги со Вашите НЛБ картички.
Посебна поволност за сите клиенти - иматели на НЛБ кредитни картички од програмите на MasterCard или Visa да плаќаат на рати без камата во одредени продажни места.
Вистинска картичка за среќа!