Патишта до банка

Твое време, твој избор!
За сите оние кои сакаат да ги извршуваат банкарските трансакции лесно и сигурно преку мобилен телефон
За сите оние кои сакаат лесно и безбедно да раководат со своите финансиски средства.
Заштитете се од злоупотреба и бидете посигурни и побезбедни при користењето на Вашите дебитни и кредитни картички!
Заштитете се од злоупотреба и бидете посигурни и побезбедни при користењето на Вашите дебитни и кредитни картички!
Заштитете се од злоупотреба и бидете посигурни и побезбедни при користењето на Вашите дебитни и кредитни картички!
НЛБ Банка на својата мрежа на банкомати овозможува дополнителни услуги за сите иматели на платежни картички
НЛБ Банка на својата мрежа на банкомати овозможува дополнителни услуги за сите иматели на платежни картички
За предмети од вредност, документи, хартии од вредност и други материјали за кои ви е потребна сигурност, дискреција и тајност можете да закупите сеф.