НЛБ Е - Commerce

Интернет платежна платформа која овозможува процесирање на трансакции со картичките од програмата на MasterCard и Visa International при плаќање преку Интернет.

НЛБ Банка преку своето платежно решение овозможува процесирање на картични трансакции од двата најголеми картични бренда:

  • MasterCard Worldwide и
  • Visa International,

како и на трансакции со

  • Домашни платежни картички издадени од македонски банки
  • Diners Club и Discover

Со НЛБ E - Commerce продажните трансакции можат да се спроведат на два начини:

  • Продажни трансакции каде наплатата се врши во еден чекор (singlе message) - се врши наплата на средства од картичката во моментот на спроведување на трансакцијата
  • Продажни трансакции каде наплатата се врши во два чекори (dual message) - во овој случај при спроведувањето на трансакцијата всушност се врши резервација на средствата, кои со подоцнежна потврда од страна на продажното место се наплаќаат од картичната сметка на клиентот..

 Решението е целосно прилагодливо и остава простор за персонализација и уредување на web страницата преку која ќе се врши плаќањето на начин кој што Вам најмногу Ви одговара.

Повеќе информации:

Т: 02/15 600

Е: helpdesk@nlb.mk

Што е потребно?

За да можете да ја користите НЛБ E-commerce услугата потребно е да имате:

НЛБ Банка го контактира секој свој кoмитент кој доставил апликација за НЛБ e-Commerce и постапката ја продолжува поединечно, во директен контакт со секој од заинтересираните комитенти.

Сите Ваши дополнителни прашања може да ги доставите на helpdesk@nlb.mk

Основни информации

НЛБ E - commerce функционира согласно 3D Secure безбедносниот принцип развиен од страна на меѓународните платежни системи Visa International и МasterCard Worldwide.

Трговецот има обврска да креира web продавница на своето интернет продажно место која ќе го води купувачот во процесот на нарачка на производот / услугата. 
Во моментот на реализацијата на плаќањето со платежни картички, купувачот се пренасочува на заштитена web страна на Банката на која ги внесува податоците од платежната картичка потребни за реализација на плаќањето од злоупотреба на платежните картички со што трговецот не располага со истите.  
По завршување на обработка на трансакцијата купувачот се пренасочува назад на интернет продажното место.

Дополнителни безбедносни мерки:

При комуникација помеѓу купувачот и процесорот се користи 128Bit SSL енкрипција.

Регистрација на IP адресата на интернет продавницата - продажната трансакција може да се иницира само од регистрирана IP адреса со што е оневозможена злоупотреба на интернет продавницата како резултат на:

  • копирање на страната и
  • лажно претставување од страна на трето лице

Листа на продажни места


www.anhoch.com/pcmarket  - ПТД Анхоч ДОО


www.istyle.mk - Ај Стаил ДОО 


www.wine.mk  - Вино М ДООЕЛ


www.floris.com.mk - Флорис ДОО


www.mob.com.mk  - Македонска опера и балет Скопје


www.evn.mk - ЕВН Македонија


www.mladinskihotel.mk - Младински Хотел


www.sportypal.com - Цреатион пал ДОО Скопје


www.set.com.mk - Сет Компјутери ДООЕЛ Скопје


www.kniga.com.mk - Издавачки Центар Три


www.slvesnik.com.mk  - ЈП Службен весник на РМ


www.voskopje.com   - Веб Комуникации ДОО


www.neptun.com.mk - Еуромедиа ДОО


www.avio.net.mk  - Aвио Нет


www.mojtoner.mk - Аполо Ратко ДООЕЛ


www.auction.com.mk  - Инфо Проект


www.klever.com.mk - Клевер МК ДООЕЛ


www.banda.mk  - Карма Кашa


www.emimedia.com.mk - Југомедиа ДООЕЛ


www.immkapps.com - Југомедиа ДООЕЛ


www.bebeconfort.mk - Грандекспорт ДООЕЛ Скопје


http://leoron.net - Леорон Гроуп


www.erafly.com - Еуро Турист ДООЕЛ


www.digitalb.mk - Ксамили ДООЕЛ


www.deltasport.com - Делта Спорт ДООЕЛ Скопје


www.herbalife.mk - МСТ Интернешенел ДООЕЛ


www.mytime.mk - Воч ИД ДООЕЛ


www.orfej.com.mk - Орфеј 1 ДООЕЛ


www.theguitarhouse.com.mk - Аудиолаб ДООЕЛ


www.dramskiteatar.com.mk - Драмски Театар Скопје


www.mdc.mk - Медиа Дот Ком ДООЕЛ


www.akademskakniga.mk - Академска книга експорт-импорт Скопје


www.skopje-3d.mk - 4Д Феникс Визиа ДОО


www.theuniversalgroup.net - Универзал Груп ДООЕЛ


www.tivoli.com.mk - ИДДЕА ДООЕЛ


www.e-petshop.mk - Тина Вет ДОО


www.swanson.com.mk - Вита - Микс


www.shop4parts.mk - Барди Трејд


www.sos.org.mk - СОС Детско Село


www.polacena.mk - Едуком ДООЕЛ


www.voxnet.com.mk - Сторк Импекс


www.alfalab.mk - Алфа Лаб ДООЕЛ


www.salestarz.mk - Вортекс Груп ДОО


www.telekabel.com.mk - Роби ДООЕЛ


www.diginet.mk - Дигинет ДООЕЛ Струмица


www.daremat.com - Даремат Гифтс ДООЕЛ