Вработување во НЛБ Банка

Доколку Ве привлекува динамична и развојна работна средина и сакате да бидете дел од неа, пополнете ја апликацијата за работа (со пополнувањ ена апликацијата станувате дел од базата на потенцијални кандидати за работен ангажман во НЛБ Банка).

Во случај на потреба од соодветен кадар за работа, Банката врз основа на апликациите ќе направи предселекција на апликантите.

Банката нема обврска да ги извести лицата коишто пополниле апликација како искажан интерес за работа и учество во формирање на база на потенцијални кадри за работен ангажман во Банката.

Апликација за вработување